Motorik: er det nu så vigtigt? “Det skal jo nok komme”.

De fleste babyer og børn elsker at tumle, lege og bruge deres kroppe. Mange børn udvikler sig heldigvis gennem egen leg og afprøvning af grænser, men en forholdsvis stor gruppe har dog behov for daglig træning og motorisk stimulering. Det er ofte de børn, som ikke er glade for at ligge på maven, trille og rulle, dreje, slå kolbøtter eller få flyveture. Vil barnet ikke ligge på maven eller er barnet lidt sen i den motoriske udvikling, f.eks. ift. at ville kravle, gå, løbe eller hoppe, er det ofte et spørgsmål om en umoden balancesans.

Løsningen på problemet kan være leg og motorik – det vil hos barnet med motoriske udfordringer ofte være med udgangspunkt i den maveliggende stilling, som er så vigtig for den motoriske udvikling. Ved at stimulere dit barn mere specifikt gennem leg og bevægelse allerede helt fra spæd, kan du på få uger se en mærkbar forbedring hos barnet, f.eks. ift. at trille og dreje rundt.

Motorisk træning

Sansernes betydning for den motoriske udvikling
Vestibulærsansen
Ift. sansesystemet vil vanskeligheder, knyttet til den vestibulære sans, kunne komme til udtryk ved at barnet f.eks. har svært ved at koordinere bevægelser, orientere sig i rummet og balancere.
Taktilsansen
Et barn med vanskeligheder ift. den taktile sansning, kan have svært ved at acceptere at komme i bad og anden personlig pleje, ligesom nogle børn har svært ved at rumme at lege med eksempelvis mad eller legetøj af bestemte materialer.
Den proprioceptive sans
Børn med proprioceptive vanskeligheder kan have udfordringer med at planlægge bevægelser, ligesom barnet kan have nedsat opfattelse af og bevidsthed om egen krop samt nedsat rum- og retningsfornemmelse.