Første konsultation:

Første gang du kommer til behandling eller undersøgelse, skal du have det gule sygesikringsbevis med. Ved undersøgelsen skal du regne med at skulle stå i undertøj, og derfor anbefaler jeg, at have noget på, du føler dig godt tilpas i. Hvis du kommer med dit barn, så sørg for at barnet har tøj på, som det kan bevæge sig i.

Første konsultation er af ca. 45 minutters varighed, hvor vi har en indledende samtale, undersøgelse af din problemstilling eller skade, igangsætter behandling og øvelsesprogram samt gennemgår det videre forløb. Hvis du har spørgsmål, er der naturligvis også plads til det.

 Inden du kommer til undersøgelsen, er det en god idé, at du indhenter alle relevante oplysninger og tager dem med, hvis sådanne foreligger. Det kan være:

  • Beskrivelse fra andre faggrupper vedrørende problematikken hos dit barn
  • En evt. operationsbeskrivelse eller journaludskrift af det, der omhandler problemet.
  • Evt. røntgenbeskrivelse eller beskrivelser af andre scanninger

Behandlingen på klinikken vil ofte indebære manuel behandling og øvelsesvejledning, alt afhængigt af din problematik.

 

Efterfølgende konsultationer:

Opfølgende konsultationer er af ca. 30 minutters varighed, og vil typisk bestå af en kombination af fysioterapeutiske behandlingsteknikker i kombination med øvelser. Vi vil desuden følge op på foregående behandlinger og øvelser. Herefter vurderer vi, om der er behov for eventuelle justeringer af det eller de igangværende behandlingstiltag.

 

 

Den afsatte tid er inklusive af- og påklædning, journalføring samt betaling